Информация за iGRO

Оторизиран представител

Версия

 

Детайли за контакт

Докладване на нежелани реакции

Нежеланите реакции следва да бъдат докладвани.  Формуляри за докладване и информация могат да бъдат открити на адрес  bda@bda.bg

Нежелани реакции, свързани с продукти и изделия на Pfizer, следва да бъдат докладвани и на упълномощения представител на Pfizer за България: Пфайзер Люксембург САРЛ – клон България, Европейски Търговски Център, бул. „Цариградско шосе“ № 115M, 1784, гр. София, България, тел.: +359 2 970 43 33, факс: +359 2 970 42 00 или 008001181183, e-mail: BGR.AEReporting@pfizer.com .