Научна информация за iGRO

iGRO представлява интерактивен инструмент, който помага на лекарите да оценяват крайните резултати от растежа при пациенти, получаващи лечение с растежен хормон (РХ).

Тези страници предоставят общ преглед на идеите и научната информация за iGRO.

Можете да научите повече, като изтеглите PDF файлa по-долу.